Ålandsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Ålandsbanken sänker bolåneräntan för sina bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-05. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,20% oförändrad 2,20%
1 år 2,25% oförändrad 2,25%
2 år 2,20% oförändrad 2,20%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,35% -0,15% 2,20%