Nordea sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Nordea sänker bolåneräntan för sina bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-03. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,09% oförändrad 2,09%
1 år 2,19% oförändrad 2,19%
2 år 2,14% oförändrad 2,14%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 2,29% -0,20% 2,09%