SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider enligt nedan per 2019-06-25. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,64% oförändrad 1,64%
1 år 1,64% oförändrad 1,64%
2 år 1,69% -0,10% 1,59%
3 år 1,79% -0,15% 1,64%
5 år 2,09% -0,25% 1,84%