Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-06-18. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,23% oförändrad 2,23%
1 år 2,19% oförändrad 2,19%
2 år 2,16% oförändrad 2,16%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% -0,20% 2,10%