Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-05-24. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,25% oförändrad 2,25%
2 år 2,20% oförändrad 2,20%
3 år 1,90% oförändrad 1,90%
5 år 2,15% -0,15% 2,00%