Hypoteket bolån höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Hypoteket bank höjer bolåneräntan för sitt bolån med tre månaders bindningstid enligt nedan per 2019-05-08. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,28% +0,05% 1,33%
1 år 1,35% oförändrad 1,35%
2 år
3 år 1,40% oförändrad 1,40%
5 år 1,76% oförändrad 1,76%