Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider enligt nedan per 2019-04-12. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,25% oförändrad 2,25%
1 år 2,25% oförändrad 2,25%
2 år 2,20% oförändrad 2,20%
3 år 1,95% -0,05% 1,90%
5 år 2,30% -0,15% 2,15%