Landshypotek sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

Landshypotek Bank sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider enligt nedan per 2019-04-01.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,66% oförändrad 1,66%
1 år 1,69% oförändrad 1,69%
2 år 1,79% oförändrad 1,79%
3 år 1,94% -0,05% 1,89%
5 år 2,19% -0,20% 1,99%