Även ICA Banken sänker bolåneräntan för samtliga bolån

ICA Banken som erbjuder bolån i samarbete med SBAB sänker även de bolåneräntan för samtliga bolån enligt nedan per 2019-02-12.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,74% -0,10% 1,64%
1 år 1,74% -0,10% 1,64%
2 år 1,84% -0,15% 1,69%
3 år 1,89% -0,10% 1,79%
5 år 2,19% -0,10% 2,09%