Danske Bank förändrar bolåneräntan för flera löptider

Danske Bank höjer, som Nordea, SEB, Handelsbanken, Swedbank, SBAB och ICA Banken gjort tidigare, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2019-01-14.

Till skillnad mot övriga aktörer sänker dock Danske Bank samtidigt bolåneräntan för sitt bolån med 5 års löptid – och det med hela 0,49 procentenheter.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,60% +0,20% 1,80%
1 år 1,85% oförändrad 1,85%
2 år 1,29% oförändrad 1,29%
3 år 1,85% +0,05% 1,90%
5 år 2,25% -0,49% 1,76%