SEB höjer bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider

SEB höjer, som Nordea, Handelsbanken, Swedbank, SBAB och ICA Banken gjort tidigare, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2019-01-10. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% +0,20% 2,25%
1 år 2,05% +0,15% 2,20%
2 år 1,79% +0,15% 1,94%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%