Handelsbanken höjer bolåneräntan för flera löptider

Handelsbanken höjer, som Swedbank, SBAB och ICA Banken gjort tidigare, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2019-01-08. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% +0,20% 2,25%
1 år 2,05% +0,20% 2,25%
2 år 2,05% +0,15% 2,20%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%