ICA Banken höjer bolåneräntan för flera löptider

ICA Banken höjer liksom SBAB gjorde tidigare idag bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,49% +0,25% 1,74%
1 år 1,49% +0,25% 1,74%
2 år 1,69% +0,15% 1,84%
3 år 1,89% oförändrad 1,89%
5 år 2,31% oförändrad 2,31%