SEB sänker bolåneräntan för bolån med två års bindningstid

SEB sänker sin bolåneränta för bolån med två års bindningstid enligt nedan per 2018-12-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% oförändrad 2,05%
1 år 2,05% oförändrad 2,05%
2 år 2,05% -0,26% 1,79%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%