Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Swedbank sänker sin bolåneränta för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-27. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% oförändrad 2,05%
1 år 2,05% oförändrad 2,05%
2 år 2,05% oförändrad 2,05%
3 år 1,95% oförändrad 1,95%
5 år 2,45% -0,15% 2,30%