Nordea sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

Nordea sänker bolåneräntan för sitt bolån med ett, två, tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-12. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,89% oförändrad 1,89%
1 år 2,02% -0,03% 1,99%
2 år 2,03% -0,04% 1,99%
3 år 2,04% -0,05% 1,99%
5 år 2,31% -0,02% 2,29%