SEB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

SEB sänker bolåneräntan för sitt bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-10-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% oförändrad 2,05%
1 år 2,05% oförändrad 2,05%
2 år 2,05% oförändrad 2,05%
3 år 2,10% -0,15% 1,95%
5 år 2,45% -0,15% 2,30%