ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

ICA Banken sänker bolåneräntan för sina bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-06-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,49% oförändrad 1,49%
1 år 1,49% oförändrad 1,49%
2 år 1,69% oförändrad 1,69%
3 år 1,99% -0,10% 1,89%
5 år 2,46% -0,15% 2,31%