Landshypotek Bank sänker bolåneräntan för samtliga bolån

Landshypotek Bank sänker bolåneräntan för samtliga bolån enligt nedan per 2018-06-06.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% -0,56% 1,49%
1 år 2,04% -0,55% 1,49%
2 år 2,04% -0,35% 1,69%
3 år 2,04% -0,05% 1,99%
5 år 2,45% -0,06% 2,39%