ICA Banken ändrar bolåneräntorna

ICA Banken sänker listräntan för bolån med kort löptid enligt nedan per 2018-05-25. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,59% -0,10% 1,49%
1 år 1,59% -0,10% 1,49%
2 år 1,74% -0,05% 1,69%
3 år 1,99% oförändrad 1,99%
5 år 2,46% oförändrad 2,46%