Handelsbanken sänker sin treåriga bolåneränta

Handelsbanken sänker bolåneräntan för treåriga bolån enligt nedan per 2018-04-19. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% oförändrad 2,05%
1 år 2,05% oförändrad 2,05%
2 år 2,05% oförändrad 2,05%
3 år 2,01% -0,06% 1,95%
5 år 2,30% oförändrad 2,30%