Nordea sänker sin tremånaders bolåneränta

Nordea sänker bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid enligt nedan per 2018-04-16. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 1,99% -0,10% 1,89%
1 år 2,02% oförändrad 2,02%
2 år 2,03% oförändrad 2,03%
3 år 2,04% oförändrad 2,04%
5 år 2,31% oförändrad 2,31%