SEB höjer räntan på tre av sina bolån

SEB höjer bolåneräntan för sina bolån enligt nedan per 2018-03-29.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,04% +0,01% 2,05%
1 år 2,04% +0,01% 2,05%
2 år 2,04% +0,01% 2,05%
3 år 2,10% oförändrad 2,10%
5 år 2,45% oförändrad 2,45%