Nordea sänker bolåneräntan

Nordea sänker bolåneräntan för sina bolån enligt nedan per 2018-01-16.

Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats
3 mån 2,05% -0,06% 1,99%
1 år 2,02% oförändrad 2,02%
2 år 2,05% -0,02% 2,03%
3 år 2,04% oförändrad 2,04%
5 år 2,36% -0,05% 2,31%