december 2016 - bolåneräntor.se

Månad: december 2016

Skandia höjer räntan

Skandia höjer räntan för bolån med 3-månaders respektive 1-års bindningstid med 0,04 procentenheter från idag eller per 2016-12-27. Ny räntesats 2,00 procent för båda dessa bindningstider. Bolåneräntan för övriga bindningstider lämnas oförändrade. Se Skandias pressmeddelande för mer information: Ränteändring Skandia bolån fr o m 2016-12-27.