Swedbank sänker sin treåriga bolåneränta - bolåneräntor.se

Swedbank sänker sin treåriga bolåneränta

Swedbank sänker bolåneräntan för treåriga bolån enligt nedan per 2018-06-11. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,05%oförändrad2,05%
1 år2,05%oförändrad2,05%
2 år2,05%oförändrad2,05%
3 år2,10%-0,15%1,95%
5 år2,45%oförändrad2,45%