Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid - bolåneräntor.se

Swedbank sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Swedbank sänker sin bolåneränta för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-27. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,05%oförändrad2,05%
1 år2,05%oförändrad2,05%
2 år2,05%oförändrad2,05%
3 år1,95%oförändrad1,95%
5 år2,45%-0,15%2,30%