Swedbank höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens höjning i förra veckan - bolåneräntor.se

Swedbank höjer bolåneräntan för flera löptider efter Riksbankens höjning i förra veckan

Swedbank höjer, som SBAB och ICA Banken gjorde föregående vecka, bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,05%+0,20%2,25%
1 år2,05%+0,20%2,25%
2 år2,05%+0,15%2,20%
3 år1,95%oförändrad1,95%
5 år2,30%oförändrad2,30%