Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid - bolåneräntor.se

Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid

Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid enligt nedan per 2019-07-11. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,00%oförändrad2,00%
1 år2,00%oförändrad2,00%
2 år2,05%-0,05%2,00%
3 år2,09%-0,09%2,00%
5 år2,49%oförändrad2,49%