SEB sänker bolåneräntan för bolån med två års bindningstid - bolåneräntor.se

SEB sänker bolåneräntan för bolån med två års bindningstid

SEB sänker sin bolåneränta för bolån med två års bindningstid enligt nedan per 2018-12-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,05%oförändrad2,05%
1 år2,05%oförändrad2,05%
2 år2,05%-0,26%1,79%
3 år1,95%oförändrad1,95%
5 år2,30%oförändrad2,30%