SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider - bolåneräntor.se

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

SBAB sänker bolåneräntan för sina bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-06-28. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,49%oförändrad1,49%
1 år1,49%oförändrad1,49%
2 år1,69%oförändrad1,69%
3 år1,99%-0,10%1,89%
5 år2,46%-0,15%2,31%