SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider - bolåneräntor.se

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

SBAB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider enligt nedan per 2019-06-25. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,64%oförändrad1,64%
1 år1,64%oförändrad1,64%
2 år1,69%-0,10%1,59%
3 år1,79%-0,15%1,64%
5 år2,09%-0,25%1,84%