ICA Banken höjer bolåneräntan för flera löptider - bolåneräntor.se

ICA Banken höjer bolåneräntan för flera löptider

ICA Banken höjer liksom SBAB gjorde tidigare idag bolåneräntan för sina bolån med kortare löptider enligt nedan per 2018-12-21. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,49%+0,25%1,74%
1 år1,49%+0,25%1,74%
2 år1,69%+0,15%1,84%
3 år1,89%oförändrad1,89%
5 år2,31%oförändrad2,31%