Nordea sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider - bolåneräntor.se

Nordea sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstider

Nordea sänker bolåneräntan för sitt bolån med ett, två, tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-11-12. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,89%oförändrad1,89%
1 år2,02%-0,03%1,99%
2 år2,03%-0,04%1,99%
3 år2,04%-0,05%1,99%
5 år2,31%-0,02%2,29%