Nordea sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid - bolåneräntor.se

Nordea sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Nordea sänker bolåneräntan för sina bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-03. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,09%oförändrad2,09%
1 år2,19%oförändrad2,19%
2 år2,14%oförändrad2,14%
3 år1,89%oförändrad1,89%
5 år2,29%-0,20%2,09%