Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid - bolåneräntor.se

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

Länsförsäkringar sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-06-18. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,23%oförändrad2,23%
1 år2,19%oförändrad2,19%
2 år2,16%oförändrad2,16%
3 år1,95%oförändrad1,95%
5 år2,30%-0,20%2,10%