Landshypotek sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider - bolåneräntor.se

Landshypotek sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

Landshypotek Bank sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider enligt nedan per 2019-04-01.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,66%oförändrad1,66%
1 år1,69%oförändrad1,69%
2 år1,79%oförändrad1,79%
3 år1,94%-0,05%1,89%
5 år2,19%-0,20%1,99%