SEB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid - bolåneräntor.se

SEB sänker bolåneräntan för bolån med längre bindningstid

SEB sänker bolåneräntan för sitt bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2018-10-17. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,05%oförändrad2,05%
1 år2,05%oförändrad2,05%
2 år2,05%oförändrad2,05%
3 år2,10%-0,15%1,95%
5 år2,45%-0,15%2,30%