ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med fem års löptid - bolåneräntor.se

ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med fem års löptid

ICA Banken sänker bolåneräntan för bolån med fem års löptid enligt nedan per 2019-01-15. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,74%oförändrad1,74%
1 år1,74%oförändrad1,74%
2 år1,84%oförändrad1,84%
3 år1,89%oförändrad1,89%
5 år2,31%-0,12%2,19%