Hypoteket bolån höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid - bolåneräntor.se

Hypoteket bolån höjer bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid

Hypoteket bank höjer bolåneräntan för sitt bolån med tre månaders bindningstid enligt nedan per 2019-05-08. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,28%+0,05%1,33%
1 år1,35%oförändrad1,35%
2 år
3 år1,40%oförändrad1,40%
5 år1,76%oförändrad1,76%