Nordea sänker sin tremånaders bolåneränta - bolåneräntor.se

Nordea sänker sin tremånaders bolåneränta

Nordea sänker bolåneräntan för bolån med tre månaders bindningstid enligt nedan per 2018-04-16. Räntan på övriga bolån lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån1,99%-0,10%1,89%
1 år2,02%oförändrad2,02%
2 år2,03%oförändrad2,03%
3 år2,04%oförändrad2,04%
5 år2,31%oförändrad2,31%