Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med tre respektive fem års bindningstid - bolåneräntor.se

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med tre respektive fem års bindningstid

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med tre respektive fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-09. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,25%oförändrad2,25%
1 år2,25%oförändrad2,25%
2 år2,20%oförändrad2,20%
3 år1,90%-0,12%1,78%
5 år2,00%-0,12%1,88%