Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider - bolåneräntor.se

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med längre löptider enligt nedan per 2019-04-12. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,25%oförändrad2,25%
1 år2,25%oförändrad2,25%
2 år2,20%oförändrad2,20%
3 år1,95%-0,05%1,90%
5 år2,30%-0,15%2,15%