Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid - bolåneräntor.se

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Handelsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-05-24. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,25%oförändrad2,25%
1 år2,25%oförändrad2,25%
2 år2,20%oförändrad2,20%
3 år1,90%oförändrad1,90%
5 år2,15%-0,15%2,00%