Ålandsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid - bolåneräntor.se

Ålandsbanken sänker bolåneräntan för bolån med fem års bindningstid

Ålandsbanken sänker bolåneräntan för sina bolån med fem års bindningstid enligt nedan per 2019-07-05. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade.

TidsperiodRäntesatsFörändringNy räntesats
3 mån2,20%oförändrad2,20%
1 år2,25%oförändrad2,25%
2 år2,20%oförändrad2,20%
3 år1,95%oförändrad1,95%
5 år2,35%-0,15%2,20%