Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid

Skandia sänker bolåneräntan för bolån med två respektive tre års bindningstid enligt nedan per 2019-07-11. Övriga bolåneräntor lämnas oförändrade. Tidsperiod Räntesats Förändring Ny räntesats 3 mån 2,00% oförändrad 2,00% 1 år 2,00% oförändrad 2,00% 2 år 2,05% -0,05% 2,00% 3 år 2,09% -0,09% 2,00% 5 år 2,49% oförändrad 2,49%